datarisk condities

Cyber-verzekering condities

 

Uw NOAB-verzekering kent een standaard inbebouwde dekking voor Cyber-risico's met een maximaal verzekerd bedrag van EUR 25.000.

Het is niet meer mogelijk om het verzekerde bedrag te verhogen als een sublimiet van uw bestaande beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

 

 

Wat houdt de Datarisk-dekking nu precies in?

 

Systeeminbraak

De verzekering dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data:

 •        kosten van forensisch onderzoek
 •        kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie,
         creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
 •        kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre
 • ​​​​​​​       kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Privacy

Deze module verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 •        kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
 •        claims van individuele personen
 •        boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Digitale aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende kosten af.

Hacking

Deze module verzekert tegen schade, veroorzaakt door hackers:

 •        reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data
 •        kosten van gestolen software of data
 •        kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging
 •        kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker
 •        kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

Deze module verzekert tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Omzetverlies door cyberaanvallen

Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt onder deze module.