datarisk condities Duplicate 1

Cyber-verzekering​​​​​​​en (datarisk) in beweging

Update september 2022. ​​​​​

 

Uw NOAB-verzekering kent standaard een ingebouwde dekking voor Cyberrisico's met een maximaal verzekerd bedrag van EUR 25.000. Deze dekking blijft onveranderd.

Het is mogelijk om een zelfstandige polis met een hoger verzekerde bedrag te kiezen voor de Cyberverzekering. Wenst u een uitgebreidere cyber-verzekering, dan kunt u een maatwerk offerte aanvragen.

Neem hiervoor contact met ons op via e-mail info@covermij.nl of per telefoon op 010 333 1151.

 

De aanvullende Datarisk-dekking is niet langer beschikbaar.

Voorheen ​​​​​boden wij de aanvullende Datarisk-dekking in de vorm van een sublimiet op uw bestaande beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De premie bedroeg EUR 195,00 voor een verzekerd bedrag van EUR 100.000. Het voorstel bleek voor velen een aantrekkelijk alternatief voor een volwaardige Cyberverzekering.

De verzekeraar heeft besloten de aanvullende Datarisk-dekking niet meer te ondersteunen. Verzekerden kunnen dus geen gebruik meer maken van dit aantrekkelijke Datarisk-voorstel. De aanvullende Datarisk-dekking ​​​​​​​komt daarmee te vervallen. Bestaande verzekerden worden hierover apart geïnformeerd.

 

Cyber-verzekeringen in beweging

In de markt zien wij dat verzekeraars te maken hebben met een nieuwe en verzwaarde risicoperceptie ten aanzien van cyberrisico’s. Verzekeraars zijn bezig de bestaande proposities te heroverwegen. De gevolgen zijn dat de premies (zullen) stijgen en voorwaarden zullen worden aangepast.

Op dit moment werken wij aan een passende propositie die afgestemd is op het administratie- en belastingadvieskantoor. De definitieve uitwerking hiervan laat nog enige tijd op zich wachten.

 

Alternatieve Cyber-verzekeringen

Uiteraard kunt u gebruik maken van individuele Cyber-verzekeringen die maatschappijen aanbieden. Ook deze proposities zijn aan wijzigingen onderhevig. Deze voorstellen zullen in ieder geval een hogere premie kennen dan ons eerdere collectieve voorstel van de aanvullende Datariskverzekering.

Wenst u een offerte voor de Cyberverzekering voor uw onderneming, neem dan contact met ons op via e-mail info@covermij.nl of per telefoon op 010 333 1151.


 

Wat houdt een Cyber-verzekering nu precies in?

 

Systeeminbraak

De verzekering dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data:

 •        kosten van forensisch onderzoek

 •        kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie,
         creditmaatschappijen en andere belanghebbenden

 •        kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre

 • ​​​​​​​       kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Privacy

Deze module verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 •        kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen

 •        claims van individuele personen

 •        boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Digitale aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende kosten af.

Hacking

Deze module verzekert tegen schade, veroorzaakt door hackers:

 •        reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data

 •        kosten van gestolen software of data

 •        kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging

 •        kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker

 •        kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

Deze module verzekert tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Omzetverlies door cyberaanvallen

Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt onder deze module.