Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon. Een Kvk inschrijving is vereist.

Zonder een Nederlandse Kvk inschrijving kunt u de verzekering niet aanvragen.

De onderneming is een boekhoudkantoor of overige administratiekantoren (de SBI code 69.20.3 en 69.20.9) met de omschrijving; De werkzaamheden worden gerekend tot de normale praktijk of gebruikelijke werkzaamheden van een in Nederland gevestigd administratiekantoor en/of belastingadviesbureau.

Verricht u andere activiteiten naast de hoofdactiviteit boekhoudkantoor?

Dan bestaat de mogelijkheid om deze werkzaamheden eveneens mee te verzekeren. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden. Let op! Andere afwijkende werkzaamheden zijn niet standaard mee verzekerd. U zult hiervan opgave moeten doen en het polisblad dient deze aanvullende werkzaamheden te vermelden.