Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

  • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
  • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
  • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
  • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Subsidies

  • De polis biedt in de basis geen dekking voor advisering, begeleiding en het verzorgen van een subsidieaanvraag. 

  • Optie subsidies. U kunt dekking voor subsidies optioneel meeverzekeren. De polis biedt dan dekking voor adviseren, begeleiden en het verzorgen van subsidie-aanvragen. Het maximale verzekerde bedrag is EUR 100.000.  De meerpremie voor de aanvullende subsidiedekking bedraagt EUR 100,00.

  • U vraagt de subsidie-dekking aan in de aanvraagprocedure of via kantoor 010 333 1151.