Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Datarisk

 

De NOAB-verzekering kent een gedeeltelijke dekking voor Datarisk met een maximaal verzekerd bedrag van EUR 25.000. Wat houdt de Datarisk-dekking precies in?

Het is mogelijk om het verzekerde bedrag te verhogen naar EUR 100.000. De premie is EUR 235 per jaar incl. assurantie belasting.

 

Systeeminbraak

De verzekering dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data:

 •        kosten van forensisch onderzoek
 •        kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie,
         creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
 •        kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre
 • ​​​​​​​       kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Privacy

Deze module verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 •        kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
 •        claims van individuele personen
 •        boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Digitale aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende kosten af.

Hacking

Deze module verzekert tegen schade, veroorzaakt door hackers:

 •        reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data
 •        kosten van gestolen software of data
 •        kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging
 •        kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker
 •        kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

Deze module verzekert tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Omzetverlies door cyberaanvallen

Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt onder deze module.